+(030) 2410 250730

Σπρέυ καθαρισμού κράνους Helmet Care Motorex 200ml

2734-helmetcare2734-helmetcare

Σπρέυ καθαρισμού κράνους Helmet Care Motorex 200ml

9.80

Compare

Περιγραφή

Αφρός περιποίησης με διπλή ενέργεια. Καθαρίζει αποτελεσματικά το εσωτερικό, την ζελατίνα και το κέλυφος του κράνους. Αναζωογονεί τα χρώματα, φρεσκάρει και αρωματίζει την εσωτερική επένδυση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακινήστε πρίν τη χρήση. Ψεκάστε τον αφρό στην εσωτερική επένδυση. Αφήστε τον να ενεργήσει. Σκουπίστε με στεγνό πανί.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Λιγότερο από 5% μη ιονικά και ανιονικά τασιενεργά.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η222-229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Ρ101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Ρ102 Φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Ρ103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Ρ210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε. Ρ251 Να μην τρηπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Ρ211 Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Ρ410+Ρ412 Να προστατεύεται από τηλ ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50C / 122F. Ρ501 Απορρίψτε το περιεχόμενο / περιέκτη σύμφωνα με τις τοπικές / περιφερειακές/ εθνικές / διεθνείς διατάξεις.

Κέντρο δηλητηριάσεων 210 779 3777