+(030) 2410 250730

Καθαριστικός αφρός Muc Off _Foam Fresh 400ml

10839-FOAM_FRESH_110839-FOAM_FRESH_1

Καθαριστικός αφρός Muc Off _Foam Fresh 400ml

14.95

Compare

Περιγραφή

FOAM FRESH
Μείνετε φρέσκος!

Το Muc-Off Foam Fresh είναι ένα πολύ αποτελεσματικό, εύχρηστο καθαριστικό αφρού, ιδανικό για επενδύσεις κράνους ή οποιουδήποτε μαλακού υλικού που έρχεται σε επαφή με τον αναβάτη.
Το Foam Fresh έχει άμεση αφρίζουσα δράση, η οποία ανακουφίζει απαλά από τη βρωμιά και τους ρύπους της επιφάνειας αφήνοντας ένα άρωμα κίτρου.
Ακόμη και τα πιο καθαρά αξεσουάρ επωφελούνται από αυτό το μοναδικά προϊόν. Είναι φοβερό για χρήση σε γάντια, παπούτσια, επενδύσεις και προστετευτικά σώματος.

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η222-229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Η411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις . Ρ101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Ρ102 Φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Ρ103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Ρ210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε. Ρ251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Ρ211 Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Ρ410+Ρ412 Να προστατεύεται από ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50C / 122F. Ρ405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Ρ305+Ρ351+Ρ338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Περιέχει:> 30% αλειφατικούς υδρογονάνθρακες. C9-C12 <5% μη ιονικά, ανιονικά τασιενεργά, αρώματα, R-p-mentha-1,8-diene, Pinene, Citral.

Κέντρο δηλητηριάσεων 210 779 3777